Téměř dvě stovky příslušníků 252. protiletadlového raketového oddílu, praporu podpory a dalších součástí vojenského útvaru ze Strakonic se v uplynulých dvou týdnech ve Vojenském újezdu Boletice účastnily cvičení Blue Arrows. „Jeho součástí byly bojové střelby z protiletadlových raketových kompletů RBS-70,“ řekla tisková mluvčí útvaru Jana Samcová.

Den s 25. protiletadlovým raketovým plukem 14. května na strakonickém letišti.
Motivace pilotů? Vlastenectví a touha létat


Vojenský výcvik byl rozdělený do dvou částí. Během prvního týdne vojáci nacvičovali zaujímání palebného postavení, řízení palby a ničení prostředků vzdušného napadení. Druhý týden pak již probíhal pod taktickým námětem za přítomnosti rozhodčích. „Velitel jednotky nejprve obdržel od hodnotící komise bojový rozkaz. Následně byl zahájen plánovací proces a plnění úkolů jednotky,“ uvedl major Peter Rabiňák, zástupce velitele 252. protiletadlového raketového oddílu.

Komise dohlížela na činnost jednotky při vedení boje se vzdušným protivníkem. V souladu s aliančními standardy bylo hodnocení rozděleno do tří oblastí. Práce vojáků byla vyhodnocena jako vyhovující standardám NATO.

Cvičením Blue Arrows byl současně zahájen výcvik příslušníků úkolového uskupení pozemní protivzdušné obrany, kteří jsou předurčeni do Sil rychlé reakce NATO v letech 2018 – 2020.

Alena Šrámková