Tyto roky jsou plné péče o ty, kteří ji nejvíce potřebují – seniory a lidi trpící Alzheimerovou chorobou. „Co děláš, hleď dělat s co největší péčí a nadšením,“ řekl starověký řecký historik a filozof Xenofón. V péči o člověka, který je odkázán na pochopení druhých, platí několikanásobně.

Jistě nebyla uplynulá léta vždy jen hezká a našly by se případy, kdy vzájemné pochopení pokulhávalo a drhlo. Jsme jen lidé, ne stroje. Ale toho dobrého a milého jistě bylo nesrovnatelně více. Do budoucna je na místě popřát všem takovým zařízením, aby se v jejich útrobách odehrávalo co nejvíce radosti a aby se všechna dočkala od svých zřizovatelů co největší pomoci, podpory a pochopení.