Pokud nikdo rozhodnutí nenapadne, stane se TC Přádelna faktickým odběratelem tepla od teplárny a zároveň dodavatelem tepla pro společnost Energo. Zmizela přímá třecí plocha mezi teplárnou a Energem. Tím by měly být již zcela zajištěny dodávky tepla pro sídliště Šumavská za výměníkovou stanici 523.

Jsou tu jistá ale. Jinými slovy, jedná se o stejný obchodní model, který praktikuje dlouhodobě společnost Paltop se společností Energo, a který ERÚ nepovažuje za vadný. Po uzavření smlouvy na pronájem části teplovodů teplárna požádala o zúžení licence. Společnost Přádelna požádala naopak o vydání licence na pronajatý úsek. Přesto, že byly splněny všechny podmínky k udělení licence, ERÚ z nepochopitelných důvodů vydání licence prodlužoval. Až po několika urgencích a upozornění, že se teplárna i TC Přádelna budou bránit soudně, vydal ERÚ zmíněnou licenci.

Je v zájmu všech zúčastněných stran – teplárny, Energa, města, TC Přádelna i ERÚ – aby už lidem na Šumavské nikdo nekomplikoval život. Jinak řečeno, nyní se pozná, jak vážně svoji snahu o nápravu všichni myslí.