Petr ŠkotkoUž roky je to jiné. Téměř každý úspěch doprovází jako odměny (či motivace) nemalé dotační tituly. Obce tak mají možnost získat od statisíců korun po miliony. Například obec Řepice, která se stala jihočeskou i celorepublikovou Vesnicí roku 2012, díky tomu pořídila vlastní mateřskou školu.

S penězi však stoupá i rivalita mezi starosty. Těžko říci, zda je vždy korektní a zda komise, složená ze starostů titulových obcí a úředníků, je vždy nestranná. Druhou tváří snah je totiž také náležitá prezentace, která ne každému jde pod vousy. Sportování, veselení se a mávání na pokyn tak trochu odvádí pozornost od skutečně vykonané práce.

Ale když stát nedává dost na opravy chodníků, veřejných osvětlení či kanalizací a dotace z EU nejsou vždy úspěšné, je Vesnice roku poměrně slušná šance si polepšit.