Klára AlešováČím lákat návštěvníky vědí také v Blatné a jsou velmi hrdí na to, že mají své muzeum plné mechanických interaktivních prvků. Dotýkat se exponátů, je tam více než doporučeno!

Návštěvníci si tu mohou například ze střepů sestavit keramickou nádobu. Nebo si postavit gotický oblouk, či osahat rádlo z doby bronzové. Chválu na takové pojetí historie pějí i odborníci jako například Marek Fryš z Galerie města Prahy. Muzea už možná pochopila, že si s obyčejnými expozicemi a nápisy NEDOTÝKAT SE! nevystačí. Je to skvělé užít si i v muzeu, kam mnozí chodili často jen se školou a téměř za trest, spoustu zábavy. Vždyť každé učení hrou zůstává v naší mysli déle než suché biflování textů a letopočtů.

Podobně zábavně a netradičně by mělo své expozice pojmout také Muzeum středního Pootaví ve Strakonicích, které prochází rekonstrukcí za 123 milionů korun. Pokud tedy touží po tom, aby se jim lidé vraceli. Nové expozice, které se mají věnovat textilní výrobě, výrobě motocyklů a zbraní ČZ nebo dudácké a loutkářské tradici, si o to vyloženě říkají.