Jako perličku přidala i honosnou vilu nad Žďárskými Chalupami u Protivína, které místní jinak neřeknou než „zámeček“. „V této malé vesničce v kopcích, kde ještě šindelová střecha či roubená chalupa nebyly výjimkou, nejspíše trochu rozruchu způsobilo, když z malé hájovny nechal továrník Jan Preiss ze západních Čech v roce 1933 vystavět honosnou vilu jako lovecké zázemí pro sebe a své hosty,“ popisuje Jaroslava Pixová.

Kniha také uvádí, jak se žilo na monumentální tvrzi v Kadově, na půvabném zámečku v Poli nebo zámku v Bratronicích, spojeného se známým cyklistou Christianem Battaglia a jeho sestrou Blankou. „Neméně zajímavý bude jistě další zámek na Strakonicku – ve Štěkni. Ten totiž od 20. let 20. století obýval řád anglických panen, který si zde zřídil internátní školu pro dívky. Řádové sestry je učily cizím jazykům, hudbě, rytmice, společenskému bontonu, dějinám umění a mnoha dalším věcem,“ zmínila autorka s tím, že to vše čtenářům přiblíží vzpomínky absolventek této školy. Dalším objektem je zámeček ve Štěchovicích.

Kniha je k dispozici v knihkupectvích, avšak všechna její plánovaná představení jsou vzhledem k aktuálním nařízením zrušena. Nejbližší se mělo konat 14. října v Prácheňském muzeu v Písku a 15. října na zámku ve Štěkni.