Rekonstrukci plánuje město od roku 2016. „Díky schválení investiční akce zastupitelstvem města z období 2014 až 2018 bylo možné v roce 2019 začít celkovou rekonstrukci realizovat,“ uvedla tisková mluvčí Markéta Bučoková.

Vedení města apeluje na trpělivost řidičů i obyvatel Starého Dražejova. „Chápeme, že v průběhu letních, ale i podzimních měsíců bude objízdná trasa omezením pro obyvatele Starého Dražejova. Nicméně věříme, že výsledek rekonstrukce ulice bude následně přínosem a zkvalitněním života místních obyvatel," podotkl místostarosta Rudolf Oberfalcer. Zároveň žádá všechny účastníky dopravního provozu o maximální opatrnost a obezřetnost při využívání objízdných tras, které jsou z velké části vedeny lokalitami Starého Dražejova, přes Nový Dražejov a Virt.

Na akci se investičně společně s městem Strakonice podílí i SÚS Jihočeského kraje. Město ze svých prostředků zajistí rekonstrukci chodníků, vjezdů k jednotlivým nemovitostem, do lokality Za Stínadly a revitalizaci zelených ploch. Dále opravu kanalizační sítě, prodloužení vodovodu a výměnu veřejného osvětlení. To vše v celkových nákladech přes 15 000 000 Kč s DPH.

- Vozovka bude rozšířena na šířku minimálně sedmi metrů ze současných 5,5 metru a doplněna z obou stran o chodníky. Součástí komunikace budou přechody pro chodce s reliéfními varovnými pásy pro nevidomé a upravené snížené obrubníky s nájezdovou rampou

- Rekonstrukce dále obsahuje vylepšení technické infrastruktury o doplnění kanalizace a vodovodu. Veřejné osvětlení bude s přihlédnutím k zajištění bezpečnosti chodců doplněno o nasvícení přechodů pro chodce.

- Dodavatelem je firma Znakon, a.s.. která povinna dílo předat nejpozději do 180 dnů od předání staveniště.