Vodňany se staly v rámci republiky centrem rybářské tradice a rybářského školství. Už od roku 1920 se zde začalo vytvářet specifické školství. „Nejstarší je Střední rybářská škola. Obor rybářství se v multioborové podobě nikde jinde nevyučuje. Později v roce 1953 sem z Prahy přesídlil výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický. V roce 2009 zde vznikla Fakulta rybářství a ochrany vod, která je součástí Jihočeské univerzity,“informuje Karel Dubský. Kruh se nám uzavřel a staly jsme se Evropským unikátem.

„Jsme unikátem mezi školami v Evropě. Vyučujeme pouze jeden studijní obor, a to rybářství,“ řekl ředitel školy Karel Dubský. Během soboty mohou návštěvníci vidět i nádrže se sladkovodními a mořskými rybami.
S prohlídkou školy, laboratoří a učeben můžete navštívit v podkrovních prostorách rybářské muzeum.

„Jsou zde jednotlivé sekce zaměřené například na výstavbu rybníků, líhňařství, rybníkářství, nebo sportovního rybářství. V dolní části budovy máme akvarijní muzeum se 17 nádržemi a se 100 druhy ryb nejen z našich vod, ale i z tropů a subtropů,“doplnil Karel Dubský.

Nedílnou součástí praxe studentů je pomoc při všech výlovech okolních rybníků. Ty se aktuálně slovují na Vodňansku, každý týden jeden. Rybáři by se bez jejich pomoci neobešli. Žáci se podílí až 70 procentní účastí.