Ten přitom v nedávném rozhovoru pro Deník naopak kritizoval ERÚ. Zmínil, že ERÚ trval na podepsání smlouvy o dodávkách tepla pro obyvatele sídliště, přestože prý v ní byly faktické i technické chyby.

"Dodávky tepla a teplé vody přerušila Teplárna Strakonice, nikdo jiný," píše se v prohlášení Energetického regulačního úřadu na adresu pokračující kauzy okolo strakonické teplárny. "Učinila tak zcela účelově, aby vygradovala dlouhodobý spor, který vede s firmou Energo Strakonice," píše se dále v prohlášení, jehož plné znění přinášíme.

Prohlášení Energetického regulačního úřadu pro občany Strakonic:

Vážení občané, dovolte, abychom vyvrátili tvrzení starosty města Strakonice, Břetislava Hrdličky, a ředitele Teplárny Strakonice, Pavla Hřídele.

Dodávky tepla a teplé vody přerušila Teplárna Strakonice, nikdo jiný. Učinila tak zcela účelově, aby vygradovala dlouhodobý spor, který vede s firmou Energo Strakonice. I když Teplárna Strakonice tvrdí, že jí Energo Strakonice dluží peníze, již nezmiňuje, že podle druhé strany dluží peníze také teplárna Energu.

Tyto spory rozhodují soudy, ne Energetický regulační úřad. Jejich verdikt je přitom pro jakýkoliv další postup zásadní. Bohužel, starosta Hrdlička a ředitel Hřídel se rozhodli nečekat a berou zákon do svých rukou.

O bezohlednosti jejich jednání svědčilo už to, že dodávky teplárna omezila poprvé v lednu, během jednoho z nejchladnějších víkendů letošní zimy. Současné třetí, zatím nejdelší přerušení dodávek přišlo za stále probíhající pandemie COVID-19 vyžadující zvýšenou hygienu. Tyto kroky starosta Hrdlička schvaluje a podporuje. Právě pro takové bezprecedentní ohrožení zdraví občanů podal ERÚ na jmenované pány (a advokáta teplárny) trestní oznámení. Tvrdí-li starosta Hrdlička, že to je důkaz toho, že „ERÚ dochází dech", má pravdu. Skutečně bez dechu sledujeme, co si někteří jedinci dovolí vůči spotřebitelům.

Starosta Hrdlička a ředitel Hřídel reagují nesmyslnou peticí za „urychlení práce ERÚ". Žádný spor řešený Energetickým regulačním úřadem mezi Teplárnou Strakonice a Energem Strakonice nezabraňuje jakýmkoliv způsobem Teplárně Strakonice dodávat teplo občanům. Žádné řízení také není v prodlení, pokud Teplárna Strakonice nemá na mysli průtahy způsobované samotnými účastníky. Smlouva byla podepsána, je účinná. Tvrdí-li teplárna, že současné omezení je v souladu se smlouvou, je třeba toto tvrzení odmítnout, smluvní povinností teplárny je zajišťovat dodávku a udržovat parametry teplonosného média, bez jakéhokoliv časového omezení.

Vyvracíme také tvrzení, že by teplárně hrozily sankce za pokračování v dodávce tepla, když byl překročen plánovaný objem sjednaný ve smlouvě. Předpokládaný objem je orientační údaj, ve smlouvě je výslovně sjednáno, že teplárna musí dodávat tepelnou energii o stanovených parametrech (teplota, průtok, výkon). Určitě není běžné, že by po jeho překročení jiné teplárny odpojovaly ihned zákazníky. Sankce naopak hrozí jakémukoliv regulovanému subjektu, pokud dodávky přeruší neoprávněně. Potřebné kontroly již byly zahájeny.

Jestliže starosta Hrdlička tvrdí, že ERÚ nemá vyzývat strany ke smíru, ale řešit spor rozhodnutím, vědomě tím Vás, strakonické občany, vystavuje reálnému riziku dlouhodobého přerušování či omezování dodávek. Jakýkoliv spor řešený prostřednictvím správního řádu, a ERÚ ze zákona jiné nástroje nemá, je záležitostí přinejmenším na několik měsíců. Následné sankce či dokonce odnětí licence přitom Vám, občanům, teď nejsou nic platné. Na viníky dopadnou později. Pokud Vám teplá voda byla vypnuta nyní, řešení musíme nalézt co nejrychleji. Během dnešního dne byla řešena varianta, která by mohla vést k obnovení dodávek, nikoliv však zásluhou teplárny.

Když Starosta Hrdlička říká: „Vždyť teplárna je města a město je občanů, takže já se stavím za občany." musíme oponovat, že znovu nehovoří pravdu, neboť prvořadým zájmem občanů i ERÚ je zdraví, které je, jak dokazuje svým chováním, starostovi Hrdličkovi zřejmě lhostejné.

Není to pouze ERÚ, ale také ministr průmyslu a obchodu, který se situací znovu usilovně zabývá.

Chcete-li pomoci řešení urychlit: Obraťte se na starostu Hrdličku a ředitele Hřídele, nenechte se odbýt jejich tvrzeními, ruku na kohoutu mají jen a jen oni. Dejte najevo svůj nesouhlas s jejich hrubě neetickým chováním, které skutečně nemá v České republice obdoby!