Novým vybavením za téměř dva miliony korun disponuje základní škola v Katovicích. Co všechno bylo za tuto čásku pořízeno, ukázala škola veřejnosti v sobotu při oslavách 55. výročí otevření budovy, ve které dnes škola sídlí.
Největších změn doznala podle ředitele školy Pavla Kohouta učebna jazyků. „Ta byla v celkovém součtu největší položkou, stála přes 800 tisíc, korun. Jsou v ní nové podlahy, nábytek, notebooky, sluchátka a další technika," popsal.
Vybavení si pochvaluje učitelka angličtiny a němčiny Hana Stará. „Vybavení už jsme měli možnost vyzkoušet, zatím jen na rozhovory ve dvojicích. Výuku jazyků taková technika zpestří," zhodnotila.
Kromě jazyků však může v této učebně probíhat i výuka informatiky, právě díky notebookům, kterými disponuje.
Stávající učebna informatiky byla podle Pavla Kohouta dovybavena též. „Je v ní deset nových počítačových stanic," zmínil se. Jejich pořízení vyšlo na 247 tisíc korun.
Další vybavení pak získala přírodovědná učebna, kam žáci chodí na hodiny fyziky a chemie. Ta vyšla na 789 tisíc korun.
Celkové výdaje 1 991 963 korun byly z 85 procent (přibližně 1,5 milionu korun) financovány z Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad. Zbylých 15 procent hradil jako spoluúčast zřizovatel školy, tedy městys Katovice.

Financování

Celkové náklady - 1 991 963 Kč
Dotace z ROP - 1 504 829 Kč

Výdaje určené na vybavení učeben - 1 770 388 Kč

Jednotlivé učebny
- přírodovědná - 789 752 Kč
- jazyková - 824 086 Kč
- informatika - 247 122 Kč