Co psaly tehdejší Listy Strakonicka (dnes Strakonický deník) 20. srpna 2002:
Lidskou solidaritu projevila také obec Jabloňany. Našli byste ji v okrese Blansko u Brna a se svými 390 obyvateli se řadí spíše k těm menším. Lidé se v ní rozhodli pomoci zatopeným Katovicím, a proto její zástupce včera přivezli do Katovic peníze. „Předáme částku panu starostovi a obec si ji přerozdělí, jak bude potřebovat. Pětadvacet tisíc bylo vybráno ve veřejné sbírce a 75 tisíc je od obce,“ uvedl starosta Jabloňan Pavel Hlaváček.

Jak byly peníze před 15 lety využity? Na to vzpomíná v srpnu 2017 tehdejší starosta Tomáš Hajdušek: „Na dar si vzpomínám, osobně nám jej přivezli představitelé Jabloňan do Katovic. Bylo to dojemné a od nich moc hezké. Říkali, že nechtěli posílat peníze na nějaký ´anonymní´ účet různých nadací, ale chtěli přispět jedné konkrétní vybrané obci. Byli jsme moc rádi, že si vybrali právě nás. Na oplátku jsme je aspoň ve Zvonu pořádně pohostili… Peníze byly použity na obnovu majetku poničeného povodní, a to jak obecního, tak i soukromého.

Celkově k likvidaci povodňových škod bych ještě uvedl, že hlavním úkolem obce bylo nejen co nejdříve obnovit poničený obecní majetek, ale zejména co nejvíce obyvatelům ulehčit obnovu jejich majetku. Lidem jsme umožnili vyhazovat zničené věci přímo na ulici a zabezpečili jsme odvoz tohoto odpadu.

Dobrovolní hasiči čerpali vodu ze sklepů. Party kamarádů obcházeli s ´vapkou´ baráky a bez nároku na jakoukoliv odměnu myly fasády domů od bahna a dalších nečistot. Zabezpečili jsme rovněž rozvoz jídla zdarma, protože často neměli lidé na čem si vařit.

Nakonec se pravobřežná část Katovic obnovila natolik, že dnes vypadá mnohem lépe než před povodněmi. Dalo by se tedy říct, že vše zlé je k něčemu dobré, ale samozřejmě nikdo z nás by to znovu prožít nechtěl. S odstupem se sice vzpomíná spíše na to dobré, ale ty bezprostřední prožitky byly hrozné.“