Starostka zvolená v tajné volbě poděkovala končícímu zastupitelstvu za to, že nové zastupitelstvo přebírá skvěle fungující a zabezpečenou obec.

Zastupitel Tomáš Hajdušek popřál zvoleným funkcionářům Šárce Němečkové a místostarostovi Jindřichu Zdráhalovi všechno dobré a vyvrátil novinářské nadsázky, že v Katovicích došlo k revoluci. Za sebe i za ostatní zastupitele přítomnou veřejnost ubezpečil, že přes rozdílné názory se všichni budou snažit hledat schůdná řešení pro dobro obce. Ostatně tomu tak bylo vždy v uplynulých šestnácti letech, co Tomáš Hajdušek na obci působil ať už jako starosta nebo zastupitel.

Petr Pučelík