V půl jedenácté dorazila na náměstí Svobody kolona historických vojenských vozidel, kterou zdobily květy šeříků. Američtí vojáci pak roztančili prostranství u kašny spolu s Vodňanskou kapelou.

Všechny přítomné přivítal starosta Václav Heřman, který krátce připomněl historii kašny: „Poslední rozsáhlá oprava kašny proběhla v roce 1928 a to podle návrhu Josefa Kvasničky. Socha Svobody byla na kašnu instalována v roce 1929 jako připomínka samostatnosti Československa. Do té doby ji zdobila pouze mísa s květinami. V datu 22. srpna 2016 byla radou města schválena zadávací dokumentace k její opravě.“

Odhalení sochy Svobody a spuštění kašny vyvolalo u téměř 500 přítomných diváků obdiv spojený s potleskem. Společně s vodňanskými baráčníky přišla také Jarmila Nebohá (94) pamětnice osvobození Vodňan, která řekla: „Dnes je tu stejně krásné, jako v den osvobození před 73 roky.“

K dominantám Vodňan patří historická část města, hradby na opevnění, čtyři bašty, kostel Nanebevzetí panny Marie a čtvercové náměstí s kašnou.

Kašnu dnes zdobí čtyři erby se znakem města a dalšími symboly města rybářství, zemědělství a průmyslu. Socha Svobody dostala zpět i svůj štít se znakem státnosti.