Čtrnáct žen z Kraselova se začalo pravidelněji scházet v loňském roce, když nacvičovaly zpívání na staročeskou Konopickou, která se pořádala v rámci každoročních Vavřineckých slavností v Kraselově. Písničky zkoušely s Babským souborem z Poříčí, který jim při Konopické vypomohl. Slavnost měla v Kraselově úspěch, sešlo se kolem 450 diváků. Po skončení akce bylo účastnicím líto, že už se nebudou dále scházet a tak se domluvily, že něco připraví i na letošní Vavřinecké slavnosti. „Jednu z nás napadlo, že bychom zkusily nacvičit kankán. Po velkém úspěchu Konopické s tím všechny souhlasily,“ řekla Irena Uhlířová.

Kraselovské karamelky, jak ženy svůj spolek nazvaly, se nezaměřily pouze na kankán. „Nacvičily jsme i tři country tance. Do budoucna bychom chtěly v tancování pokračovat a vyzkoušet i jiné tance,“ uvedla Uhlířová.

S kankánem a country tanci Kraselovské karamelky vystoupily poprvé na Vavřineckých slavnostech v Kraselově 7. srpna. Další vystoupení měly s kankánem 14. srpna v Novosedlech. „Už máme i pár objednávek na další vystoupení,“ zmínila Irena Uhlířová.

První vystoupení

Spolek tancovaly v Kraselově i při dešti. Jiný by to možná vzdal a šel domů… „Když jsme viděly, kolik přišlo na akci lidí i přesto, že pršelo, tak nás ani nenapadlo, že bychom tance nepředvedly. I s ohledem na to, kolik jsme nácviku věnovaly času. Na tanec jsme si nechaly ušít sukně. Také jsme chtěly, aby Kraselováci viděli jako první výsledek našeho snažení. Všichni návštěvníci akce nás povzbuzovali a to nám dodalo odvahy a vystoupily jsme i za deště. Teď si z toho děláme srandu, že nás nezastaví ani špatné počasí. Samozřejmě, že vždy před vystoupením máme trému, ale pak jsme nadšené a z tance máme dobrý pocit,“ popsala první vystoupení Irena Uhlířová. Spolek si nechal na tanec ušít oboustranné sukně. Jednu stranu používá na kankán a druhou na country.

Nácviku na tanec se věnovaly přibližně dva měsíce. „Nejdříve jednou týdně, ale jak se blížilo vystoupení, tak jsme intenzitu nácviku zvýšily. Tanec vyžaduje koncentraci. Pokud některá z nás udělá chybu, tak doufám, že nám to každý odpustí, a budou naše vystoupení brát jako celek. Myslím si, že se za výsledný efekt žádná z nás nemusí stydět,“ řekla Uhlířová.

Protože tři členky spolku chodí tancovat do souboru Rozálie, choreografii Kraselovských karamelek vymyslela Martina Škotková.

Pro radost

Kraselovské karamelky zkouší v budově bývalé mateřské školy, kterou obec zrekonstruovala a dnes je budova využívána jako obecní úřad, knihovna, jedna místnost slouží jako mateřské centrum a jedna jako tělocvična nebo místnost na pořádání různých přednášek.
Členky spolku svorně říkají, že tancují pro radost a chtějí publikum pobavit.

Členky

Irena Uhlířová, Pavla Malá, Simona Bauerová, Miroslava Hadová, Hana Sellnerová, Marie Sellnerová, Lenka Hlavová, Lenka Samcová, Šárka Mašková, Jaroslava Tchoržewská, Michaela Bergerová, Petra Turková, Petra Dyszkiewiczová, Blanka Narinová