To jsou úvodní slova, která vás přivítají v kapitulní síni strakonického hradu, pokud navštívíte výstavu Vánoce v proměnách času. V jednotlivých sekcích jsou ukázky toho, jak Vánoce lidé vnímali a slavili v různých časových údobích - v době nesvobody, normalizace nebo po roce 1989.

Výstava má mnoho překvapení, ale také unikátů. A jedním z nich je betlém z pozůstalosti P. Martina Vícha z Dobrše. Dle vzpomínek P. Martina jej zhotovil spoluvězeň Ladislav Hodný - umělecký vazač knih z Týna nad Vltavou v 50. letech 20. století. Političtí vězni jej měli tajně umístěný v uranovém Tmavém dole ve Rtyni v Podkrkonoší (též nazývaný Důl smrti) 830 metrů pod zemí. V dole se konaly tajné bohoslužby a během vánoční doby byl při nich vystaven i betlémek. Při bohoslužbách se používala zlomená lžíce jako kalich. Do papírků se balily hostie a roznášely se těm,kteří se bohoslužby nemohli zúčastnit. Protože vězni nesměli mít papír, psali veškeré i liturgické texty na cigaretové papírky.

Výstava trvá do 26. prosince.