„Hlavním cílem semináře je stejně jako v předchozích třinácti letech popularizovat dřevostavby a také naši školu v malém jihočeském městečku Volyni,“ řekl při zahájení semináře ředitel školy Jiří Homolka.

Školu zdobí 11 vlajek

„Co se týká přednášejících, je na semináři zastoupeno osm států včetně České republiky,“ informuje tisková mluvčí semináře Eva Kahovcová. Celkem se účastní jedenáct států. Počet návštěvníků dřevostaveb je poslední dva tři roky zhruba stejný. „Kapacita přednáškového sálu už je naplněna, takže počet účastníků už ani zvyšovat nejde. Co se týká přednášejících, je to také samozřejmě omezeno časem, který máme,“ doplňuje tiskový mluvčí Ivan Kočí.

Určeno odborníkům

Seminář je zaměřen především na odborníky, i když některé přednášky mohou být zajímavé i pro laika. Na programu je i přednáška Petra Červeného, zástupce ředitele VOŠ a SPŠ Volyně, o projektu Snížení energetické náročnosti škol a školských zařízení ve Volyni, který byl ve škole v loňském roce dokončen.

Přednášky jsou doplněny stálou prezentací zhruba padesáti firem pracujících v oboru dřevostaveb. Jedním z vystavovatelů je i Jiří Bartoš, který zde prezentuje firmu Sema zabývající se softwarem specializujícím se na dřevostavby. „Volyňská škola používá náš software také a my se ji snažíme podporovat,“ říká Bartoš, který je na semináři počtvrté. „Naše firma vznikla před čtyřmi lety a od té doby jsme zde každý rok,“ upřesňuje. Seminář vnímá jako dobrou věc. „ Lidé, kteří se potkávají pouze obchodně, mají tady možnost setkat se i večer a probrat různé věci,“ dodává na závěr.

Z historie semináře

První ověřovací jednodenní seminář proběhl v roce 1997. V tomto období bylo do programu Vyšší odborné školy Volyně zařazeno studium oboru Dřevěné konstrukce. Cílem semináře bylo upozornit na to, že v České republice vzniká ucelená výuka oboru zaměřeného na dřevostavby. Tehdy se semináře zúčastnilo třicet odborníků a tři přednášející. Od té doby nejen narůstá počet přednášejících a účastníků, ale i úroveň semináře se stále zvyšuje.

     ⋌ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
účastníci   106   162   168  192  213  250  349  442  430   536  648  746 ⋌754
z toho
přednášející  3   17   19  23  26   27  32   43  41   47  49   41  ⋌40
V letošním, 14. ročníku, budou konečná čísla pravděpodobně zhruba stejná jako loni.

Seminář Dřevostavby se dočkal letos již 14. ročníku. Jak jeho vývoj a posun vidí ředitel Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Volyně Jiří Homolka?

Letošní ročník je již čtrnáctý. Jak myslíte, že se úroveň semináře za těch 14 let posunula?
Když si vzpomenu na první ročník, kdy jsme měli tři přednášející a třicet účastníků, a srovnám to se dneškem, kdy máme přes 700 účastníků a 36 přednášejících, je to samozřejmě velký posun a neporovnatelný rozdíl.

Čím myslíte, že to je?
Řekl bych, že jsme našli na vzdělávacím trhu určitý segment, který tam doposavad chyběl. Dřevostavby jsou v dnešní době populární a jejich podíl na trhu se neustále zvyšuje. Tomu přikládáme právě i ten zvýšený zájem o naši konferenci. I přes to, že se poslední dobou počet podobných seminářů zvyšuje, jsme stále rozsahem i počtem účastníků největší konferencí v této oblasti nejen v České republice, ale i v bývalém Československu.

Je letošní ročník něčím nový?
Jsou tady poprvé zástupci Norska, což je novinka. Obecně platí, že všechny severské země mají k dřevostavbám nejblíže. Velmi pozitivně také vnímáme návštěvu pana inženýra Hermanna Blumera ze Švýcarska, což je přední odborník evropského, ne–li světového formátu.

Přednášejí zde i vaši absolventi. Jak to vnímáte? Musí vás to těšit jako školu.
To, že absolventi najdou odvahu vystoupit před publikem, kde sedí 700 odborníků, vnímám velice pozitivně. Svědčí to o tom, že mají svým kolegům v oboru co říct a musí si být velmi jistí sami sebou. Pro školu je to velmi dobré vysvědčení. Objevil jsem zajímavé motto: Průměrný učitel vypráví, dobrý učitel vysvětluje, výborný učitel ukazuje a nejlepší učitel inspiruje. Myslím, že my tady máme kategorii číslo čtyři a díky tomu jsou naši absolventi tak schopní.

Čekají příští ročníky dřevostaveb nějaké zásadní změny? Například za účelem zvýšení kapacity semináře?
Zatím nic takového neplánujeme. Počet návštěvníků se v posledních třech letech ustálil na čísle, které jsme schopni zvládnout. Pokud by došlo k výraznému nárůstu, což nepředpokládám, tak bychom k nějakému řešení přistoupili. Spíš se budeme snažit zdokonalovat techniku a komfort, aby se sem všichni rádi vraceli.