Radnice se chce pustit do vůbec největší investice poslední doby. Celková rekonstrukce kanalizační sítě a intenzifikace čistírny odpadních vod má přijít na 700 milionů korun.

Město se už pokoušelo získat finanční prostředky na tuto akci z kohezních fondů, ty ale skončily. Místo nich se objevil operační program životního prostředí, kam chce město žádost také podat. „Je to příležitost, která se nebude opakovat,“ uvedl starosta Pavel Vondrys. Už ve středu má zastupitelstvo schvalovat finanční spoluúčast. Její potvrzení je totiž k žádosti také potřeba.

V ideálním případě by práce mohly začít už v průběhu příštího roku. Rozděleny mají být do tří let. To bude klást velké nároky na koordinaci, prací, aby nenastal ve městě dopravní kolaps.

Přímé dopady na rozpočet města by ovšem měly být minimální. Vodohospodářský fond má každoročně výši zhruba pětadvacet milionů. „Z něj jsme schopni třeba za využití úvěru podíl pokrývat,“ dodal Vondrys. Tento fond by stejně musel být čerpán na realizaci dílčích akcí, i kdyby se peníze nepodařilo získat.

Cenu vodného a stočného by to však podle starosty nemělo přímo ovlivnit.