STRAKONICE
SOBOTA
Společenský sál ŠK
VĚDOMÝ ŽIVOT – permakulturní setkání, od 13 do 17 hodin.
BÁSNÍCI STRAKONICKA – křest knihy, od 18 hodin.
Kino
VÁNOCE V KINĚ – pásmo fil-mů pro děti, od 15.30 hodin.
PŘÁNÍ K MÁNÍ – rodinná fantasy komedie ČR, SR, od 17.30 hodin (do pondělí).
MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH – komedie USA, od 20 hodin (do neděle).
NEDĚLE
Pobočka ŠK Za Parkem
HRANÍ NA KANTELY – od 18 hodin.
Rytířský sál
VÁNOČNÍ KONCERT – sbor Hlasoň a Pošumavská du-dácká muzika, od 19 hodin.
BLATNÁ
SOBOTA
Galerie v Íčku
JAN RAFAEL SCHUSTER – KRAJINY – mála výstava akvarelů od březnického rodáka J. R. Schustera (1888 – 1981) ze sbírek Městského muzea Blatná, potrvá do 5. ledna.
Komunitní centrum
OTEVŘENÁ KAVÁRNA: PHOTOLITERA 2017 – výstava fotografií členů skupiny FOTO Českého zemského svazu FISAIC, potrvá do 31. prosince.
Městské muzeum
VELKÁ VÁLKA OČIMA JANA RAFAELA SCHUSTERA – výstava – výstava potrvá do
4.  3. 2018.
NEDĚLE
Nádvoří zámku
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY – od 14 do 17 hodin.


VODŇANY
SOBOTA
Informační centrum
HISTORIE VODŇANSKÉ POŠTY V DOKUMENTECH – ze sbírky MaG Vodňany, k 80 letům od otevření „nové“ budovy v Kampanově ulici, potrvá do 29. prosince.
Městská galerie
KLUB VODŇANSKÝCH VÝTVARNÍKŮ – obrazy, kresby, grafika, fotografie, dřevořezby, asambláže…, každoroční výstava místních, převážně amatérských výtvarníků, potrvá do 29. prosince.
NEDĚLE
Strong coffee
ADVENTNÍ VÝSTAVA DDM – od 15 hodin.
Kulturní dům
4. HARY’S HAIR SHOW – od 17 a 19.30 hodin.
VOLYNĚ
SOBOTA
Galerie Na shledanou
JIŘÍ PŘÍHODA – PREBYZANTINUM – architektonicko – sochařská intervence, potrvá až do koce roku.
ARMED WITH A BRICK – malba na vnitřní zdi a instalace Jakuba Hoška, výstava potrvá do 31. března.
Městské muzeum
HLÍNA & SÁDRA – restaurované kusy ze sbírky keramiky Městského muzea ve Volyni, výstava potrvá do 31. března 2018.
POCTIVÉ C. K. ČASY VE VOLYNI – vybrané nejstarší a unikátní volyňské fotografie
z doby rakousko-uherského mocnářství a jejich drobné dobové příběhy, výstava potrvá až do 10. prosince.
ŘEZ STAROU SBÍRKOU – výběr různorodých předmětů, které se dostaly do volyňských muzejních sbírek v období od prvopočátků existence muzea až do roku 1959, výstava potrvá až do 30. dubna 2018.
Pošumavská tržnice
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ – již tradiční předvánoční výroba vánočních ozdob a dekorací, od 12 hodin.
NEDĚLE
Kino
PADDINGTON 2 – rodinná fantasy komedie VB, Fr., od 15 hodin.