Zubní pohotovost ošetří pacienty v nezbytně nutném případě. Dnes ji zajišťují od 8 do 11 hodin MUDr. Pelíškovi, Za Kapličkou 1312, Vodňany. O víkendu pak MUDr. Buriánková, ZS Volyně.

Ve výjimečných případech (např. nemoc lékaře), se může stát, že do termínu uzávěrky Deníku nemusí být informace aktuální. Proto nemocnice Strakonice na tel. čísle 383 324 834 a na vrátnici nemocnice 383 314 111 mají naprosto aktuální informace.

Krajská nemocnice v Českých Budějovicích (dolní areál, budova I, 4. poschodí) má ve všední dny zubní pohotovost vždy od 16 do 22 hodin, v sobotu, v neděli a svátek pak od 8 do 18 hodin (telefonní číslo je 387 878 570).

Ordinace lékařské služby první pomoci ve Strakonicích zahajuje v pracovních dnech v 17 a končí ve 21 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích je otevřena od 8 do 20 hodin.

LSPP pro děti a dorost funguje o sobotách, nedělích a svátcích na dětském oddělení nemocnice 8 20 hodin.

Otevírací doba Lékárna Dr. Max, Katovická 1303, Strakonice: pondělí neděle, svátky: 8 20 hodin (kromě 25.12. a 1. ledna).

Centrum péče o zrak Nemocnice Strakonice, a.s. zajišťuje ve všední dny pohotovostní službu od 15.30 do 18 hodin, o víkendech a svátcích od 8 do 12 hodin. Mimo tyto hodiny je nejbližší pracoviště zajišťující pohotovostní služby v oboru v Nemocnici České Budějovice.