Ministr financí Miroslav Kalousek se včera sešel se starostou Pavlem Vondrysem. Na jednání byly priority města, včetně tolik diskutovaného obchvatu.

Obchvat města

„Obchvat města nepřestane být prioritou. Budu se snažit o podporu toho, aby prostředky, se kterými se už letos na výkup pozemků pro obchvat počítalo, převedl státní fond dopravní infrastruktury ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) i napřesrok,“ odpověděl ministr Kalousek na dotaz, zda se letošní finanční prostředky ředitelství silnic a dálnic nerozplynou na jiných akcích.

Co se záměru zahájení příprav na severní dopravní půloblouk postavilo? „Dnes už mohlo ŘSD začít s vykupováním pozemků, ve svém rozpočtu na rok 2007 mělo téměř deset milionů korun. Tento postup však překazila námitka proti vydanému územnímu rozhodnutí,“ poznamenal starosta Pavel Vondrys.

Kvůli té nemá ŘSD v ruce ani platné územní rozhodnutí. Bez něho nemohl být výkup pozemků zahájen.

Přesto severní půloblouk, jak je v projektech obchvat města nazýván, zůstává jednou ze dvou hlavních priorit města.

V jakém časovém období se tedy obyvatelé Strakonic mohou obchvatu dočkat? „Pokud se odstraní administrativní překážky a podaří se získat platné stavební povolení, je střízlivý odhad, z důvodů posunutí stavby, kolem roku 2009,“ přiblížil starosta Pavel Vondrys.

Základní školy

Další z priorit je výstavba Základní školy Povážská, o které se na včerejším Kalouskově poslaneckém dni v jižních Čechách rovněž diskutovalo. Ministerstvo financí řeší zejména havarijní stavy a rekonstrukce škol. Nové výstavby jen zcela výjimečně. Stavba Povážské školy je třeba a tak se hledá řešení mezi státními a městskými finančními zdroji. To vše je pomíněno získáním stavebního povolení městem.

V příštím roce budou snahy města směřovat na celkovou renkonstrukci ZŠ F. L.  Čelakovského. „Myslím, že v tomto směru nevyjdou Strakonice naprázdno,“ ujistil Kalousek.

Závěrem návštěvy ve městě měl Miroslav Kalousek podle původních plánů projet trasu budoucích obchvatů, ale pro časovou tíseň se v odpoledních hodinách musel vracet zpět do Prahy na jednání, která ho ještě čekala.

Diskuse starostů

Během svého výjezdu do Milevska a Strakonic se setkal s mnoha zástupci místních samospráv a starostů. „A o čem jsme se bavili? Jak jinak s ministrem financí, než o penězích,“ potvrdil Kalousek. O společné diskusi prozradil, že se týkala připomínek a problémů lokálního charakteru.