K zápisům do prvních tříd pro školní rok 2016/2017 přišlo 4. a 5. února do čtyř strakonických základních škol 371 dětí.

Pro Strakonický deník to uvedla vedoucí odboru školství MěÚ Strakonice Libuše Řeřábková. „Jde ale o počet dětí, které přišly k zápisu. Pokud budeme brát zřetel na odklady a děti, které půjdou na jinou školu, dostaneme se k číslu 303. To je počet dětí, které jsou zapsány po řádném zápisu," dodala Libuše Řeřábková.

Například na Základní škole Povážská přišlo k zápisům 50 dětí, u osmi došlo na odklad. O něm přemýšleli také manželé Chodlovi, kteří přivedli k zápisu syna Michala. „Ještě přesně nevíme, zda využijeme odkladu, protože se narodil v srpnu," dodala maminka Veronika Chodlová. I tak ale její syn zvládal zápis bravurně. „Více trémy jsem měla já," přiznala Veronika Chodlová.

Na odklad se připravovali podle pokynů učitelů. Poznávali barvy, tvary, učili se počítat. Dobrou průpravu měli v mateřské škole, kam Míša chodil. O tom pak hovořila i učitelka Denisa Palečková. „Pokud bych měla hodnotit, v jaké oblasti zápisy získaly větší úroveň, tak v působení mateřských škol. U zápisu je velmi dobře poznat, které dítě do mateřské školy chodilo a které ji vynechávalo. Právě přístup mateřských škol k přípravě dětí na školu je velmi dobrý," vysvětlila. Podle ní je ale velmi důležité, aby se zapojovali také rodiče. „Měli by u dětí dbát na správnou výslovnost, povídat si s dětmi, opravovat jejich nesprávné výrazy a podobně," dodala Denisa Palečková.

Děti, které nemohly k zápisu v řádném termínu, mají možnost v pátek 26. února na ZŠ Povážská.