„Mimo úřední hodiny bude budova úřadu uzamčena. Stále platí zvážení nutnosti osobních návštěv a osobních jednání v budově úřadu. Kde to je možné, prosím využijte při vyřizování svých úředních a společenských záležitostí možnosti komunikace prostřednictvím technických prostředků vzdáleného přístupu, tj. telefonu, e-mailu, datové schránky, případně poštovního spojení,“ vysvětluje tajemník města Aleš Hutař.

V případě neodkladné osobní návštěvy úřadu by měli lidé dodržovat a respektovat přijatých opatření – použití ochranných prostředků dýchacích cest, odstup na vzdálenost dva metry a použití dezinfekčních prostředků rozmístěných v budově úřadu.