Nejvíce pak vybrala Oblastní charita Strakonice, a to 549 125 korun. Její ředitelka Olga Medlínová netajila dojetí. „Jsem velmi vděčna všem, kteří se na sbírce podíleli, spolupracovali a podporovali jí. Také upřímně děkuji všem, kteří přívětivě vítali koledníčky a přispěli na dobrou věc.“

Římskokatolický farář Otec Roman Dvořák vidí za touto výraznou pomocí i vývoj samotné charity. „Připravit takovou akci znamená hodně drobné, ale pečlivé práce a snahu dostat se co nejvíce k lidem. Jde o budování vzájemné důvěry a lidé, když vidí, že jde o konkrétní pomoc konkrétním potřebným, rádi pomohou.“

Roli ale hraje také skutečnost, že 65 procent vybrané částky se vrací zpět do regionu.

V terénu se pohybovalo 268 pokladniček.

Kasičky:

Oblastní charita 549 125 Kč

Farnost Vodňany 280 032 Kč

Farní ch. Katovice 196 526 Kč

Charita Malenice 67 944 Kč

Farnost Štěkeň 66 032 Kč

Celkem letos 1 159 659 Kč

Celkem loni 1 024 826 Kč