Oba politici, navíc občané Katovic, tak tlumočí názory starostů z obcí kolem této komunikace. Podle Tomáše Hajduška ale ministerstvo dopravy selhalo na celé čáře. "Nebere námitky argumenty těchto lidí vůbec vážně. Nezajímá se o ně," řekl bez obalu Tomáš Hajdušek.

*Komunikací I/22 se konkrétně rozumí Klatovy – Horažďovice – Katovice - Strakonice – České Budějovice.

Jaká byla atmosféra u jednání na krajském úřadě?

Všichni zástupci samospráv jsme byli zklamaní. Pan ministr mezi nás nepřijel a přítomný ředitel odboru pozemních komunikací z ministerstva Václav Krumphanzl nám sdělil, že naším připomínkám nebude vyhověno a seznam zpoplatněných silnic se nijak nezmění.

Čím ředitel Václav Krumphanzl vysvětlil přístup ministerstva?

Ministerstvo argumentuje tím, že seznam zpoplatněných silnic kvůli tomu, že byl součástí zadávací dokumentace na tendr na nové mýto, nelze nijak měnit. Dále si ministerstvo myslí, že k žádnému objíždění docházet nebude, protože se to dopravcům ekonomicky nevyplatí.

Co to pro obce v tento okamžik znamená?

Pro občany obcí, ležících na silnici I/22 to znamená, že se velmi pravděpodobně zvýší kamionová doprava na této silnici, která vede středem obcí. To bude znamenat zvýšené nebezpečí, zejména pro malé děti a důchodce.

Ministr dopravy Vladimír Kremlík nechal sestavit speciální skupinu, která má tyto aspekty posoudit. Už proběhlo jedno jednání a na 15. srpna je připraveno druhé. Věříte, že zmíněná pracovní skupina svůj názor změní?

Nezmění, protože k tomu tato komise nemá žádný mandát. Seznam zpoplatněných silnic je daný a komise je ustavena jen proto, aby se zamýšlena nad opatřeními, jak na to reagovat.

Není přece jen tvrzení, že mýtné nebude tak velké, aby se dopravcům vyplatily náklady na delší objížďku po silnici I/22, která nebude zpoplatněna?

Tento argument v našem případě neplatí. Jak je patrné z přiloženého obrázku, cesta z Plzně do Českých Budějovic je v úseku Nepomuk - Vodňany přes Horažďovice a Strakonice po silnici I/22 kratší než přes Blatnou a Písek po silnici I/20. Proč by kamiony jezdily po delší a zpoplatněné trase, když mohou jet po kratší trase bez mýta?

Jaké budou další kroky, které jste už naznačil?

Ministerstvo naznačuje, že pokud k přesunu dopravy skutečně dojde, je ochotno o zpoplatnění silnice I/22 uvažovat. Já vůbec nechápu, proč to neudělá hned, když to všechny obce požadují. Zároveň ministerstvo uvádí, že žádná aktuální data o provozu na obou silnicích zjišťovat nebude. Poslední data jsou z roku 2016, další zjišťování se plánuje až na rok 2021. To je pro nás zcela nepřijatelné. Žádáme proto radu kraje, aby zajistila měření provozu ještě před zavedením mýta teď na podzim 2019 a poté po zavedení mýta na jaře 2020. Abychom měli aktuální a přesná data a mohli případně co nejdříve požadovat zpoplatnění I/22.