Už téměř dva roky ohraničují značky Průjezd zakázán (cyklistům povolen) Velké náměstí ve Strakonicích. Zatímco značka 
u odbočky do ulice Čelakovského je „dost na očích", druhá naproti radnici ve směru od kruhové křižovatky v ulici Bavorovská je pro mnohé stále překvapením. „Potřeboval jsem projet na Velké náměstí a všiml jsem si značky na polední chvíli. A to znám město dobře. Spíš bych řekl, že je tak zbytečná, že ji řidiči moc nerespektují," uvedl řidič 
s křestním jménem Roman. Redakce se zavázala příjmení neuvádět, i když ho zná.
Jeho slova jsme si ověřili. Včera dopoledne jsme tady strávili pouhých pět minut od 10.30 do 10.35 hodin. Výsledek – šest aut, která projela bez zastavení.
Otázkou zůstává, proč zde tyto značky vlastně jsou. To vysvětluje šéf odboru dopravy MěÚ Strakonice Václav Býček. „Osazení bylo jednou z podmínek schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice," řekl Václav Býček
Bývalý učitel autoškoly Zdeněk Frnoch nepovažuje značky za zbytečné, ale ovšem 
v případě, že je jejich účinnost podporována kontrolami. „A tím si nejsem dvakrát jistý. Moc kontrol průjezdnosti tady nevidím," uvedl včera.
Městská policie provádí kontroly namátkově. „Fyzicky kontrolovat, zda řidič projel bez zastavení, je téměř nemožné. Jednou z možností je kamerový systém, ale ani tady vzhledem k pokrytí není stoprocentní záruka," uvedl zástupce velitele strážníků Josef Chmelař.
Značky Průjezd zakázán byly instalovány v září 2012. Dodatečné, že neplatí pro cyklisty, v roce následujícím.