Strakonice – V malém předfestivalovém seriálu se tentokrát vrátíme k osobnosti Josefa Režného, jehož jméno je neodmyslitelně spojené s touto tradiční událostí.

Josef Režný se narodil 2. února 1924 ve Strakonicích. Od útlého dětství měl vztah k lidové hudbě. Hrál na housle, violu, kontrabas. V době studií na strakonickém gymnáziu se uplatnil ve studentském orchestru jako basista. Koncem roku 1942 začal hrát na basu ve Strakonické dudácké kapele.

Za svůj život měl několik povolání – byl učitelem, úředníkem, ale i dělníkem v České zbrojovce (ČZ) ve Strakonicích. Dlouhou dobu byl ředitelem Městského muzea ve Volyni.

Po II. světové válce se také stal sbormistrem strakonického mužského pěveckého spolku Palla ČZ. Jeho zájem o lidovou hudbu a národopis však převládl. Roku 1949 založil Národopisný soubor, který se věnoval i lidovým tancům. Soubor změnil v roce 1950 název na Prácheňský soubor lidových písní a tanců, který nese dodnes, a Josef Režný se stal jeho vedoucím.

V postavě Josefa Režného šlo především o odborníka v oboru lidových hudebních nástrojů se zaměřením na dudy. Dlouhodobě se věnoval výzkumu a dokumentaci dud a dudácké muziky nejen u nás, ale i v Evropě. Na dudy naučil hrát mnoho zájemců z Čech i zahraničí. V letech 1955 až 1961 spoluzakládal a organizoval Jihočeské slavnosti písní a tanců ve Strakonicích a později Mezinárodní dudácký festival (MDF). V posledních letech byl čestným předsedou programové rady MDF. Josef Režný odešel do dudáckého nebe před čtyřmi lety ve věku 88 let.