Letošní ročník byl již šestý a přihlásilo se 18 vůdců nejen z okresu Strakonice, ale také z Prachaticka, Písecka, Budějovicka, Klatovska a Prahy. Díky výborné organizaci Mysliveckého sdružení Bušavá Chelčice a dobrým podmínkám pro vykonání zkoušky je ze strany vůdců o tyto zkoušky velký zájem. Zadával se titul CACT – čekatelství šampionátu práce (výkonu), který se může udělit nejlepšímu psovi nebo feně, který se umístil na 1. místě v I. ceně (v každém plemeni). Druhý pes nebo fena v pořadí v I. ceně může obdržet titul Res. CACT. Tituly nejsou nárokové, udělují se jen za mimořádně kvalitní výkony předváděné v průběhu zkoušky.
Sraz účastníků byl v hospodě ve Stožicích, kde proběhla porada rozhodčích. Samotné zkoušky se konaly v lesní honitbě Libějovické Svobodné Hory, kde bylo také oficiální zahájení zkoušek.
Ředitel zkoušek a myslivecký hospodář MS Bušavá Chelčice Vladimír Procházka přivítal na zkouškách předsedu Českomoravské kynologické jednotky Praha Břetislava Uchytila a členku předsednictva Českomoravské kynologické unie Praha Ivetu Novákovou, sbor rozhodčích, vůdce a koronu. Poté požádal přítomné, aby uctili minutou ticha památku nedávno zesnulých kamarádů myslivců a kynologů pánů Václava Petržílka, mysliveckého hospodáře MS Číčenice, a Aloise Nováka z okresu Prachatice, rozhodčího pro posuzování výkonu loveckých psů.
Další organizační záležitosti pak vzal do svých rukou vrchní rozhodčí František Šimek, člen kynologické komise OMS Strakonice a člen předsednictva ČMKJ. Představil sbor rozhodčích, který tvořili František Bárta z okresu České Budějovice, František Matějka z okresu Prachatice, Miroslav Trost, Miroslav Bican, Jiří Netušil z okresu Český Krumlov a Stanislav Vachta z okresu Strakonice.
Jeden vůdce se na zkoušky nedostavil, tudíž bylo předvedeno 17 psů. Z toho šest jezevčíků drsnosrstých, dva jezevčíci dlouhosrstý, jezevčíci drsnosrstý trpasličí, velšteriéři, jeden jagdteriér, border teriér, parson russell teriér, stafordšírský bulteriér a slovenský kopov. Během zkoušek nebyl podán žádný protest. Byly uděleny tři CACT tituly a jeden titul Res. CACT. Jako již v minulých letech, byly zkoušky pořádajícím mysliveckým sdružením velmi kvalitně připraveny. Obstálo patnáct psů, z toho šest v I. ceně, šest ve II. ceně a tři v ceně III. Jeden vůdce pro indispozici psa a jedna vůdkyně ze zdravotních důvodů zkoušky odvolali. Z vítězství a titulu CACT se radoval vůdce Jaroslav Kovařík z Račova se psem jezevčíka drsnosrstého standard Akimem z Borovské myslivny s 244 body. Titul CACT za svůj výkon získal pes jezevčík dlouhosrstý standard Fred z Opatovických lánů s vůdcem Karlem Kiewegem z Libějovic.
Další titul CACT získala také fena jezevčíka drsnosrstého trpasličího Aloe z Floriánova panství s vůdkyní Blankou Floriánovou z Prahy. Jediný titul res. CACT získala fena jezevčíka drsnosrstého standard Aida z Borovské myslivny s vůdkyní Lenkou Fialovou z Milenců. Pohár Klubu teriérů získal pes velšteriéra Jork ze Zlatého luhu s vůdcem Petrem Šťastným ze Strakonic. Úspěšnou kynologickou akci zvýraznily lovecké fanfáry souboru Pootavských trubačů. Poděkování patří všem sponzorům za jejich finanční podporu a věcné ceny, které na zkouška věnovali.
Pavlína Cuhrová, OMS Strakonice