Na osm milionů korun vyjde stavební úprava jezu na Křemelce. Jde o jezovou propust, práce začaly 
v pondělí. „V levém břehu Otavy bude v návaznosti na levý břehový pilíř vybudována jezová propust. Bude sloužit jako sportovní pro překonání jezu sportovními či vodáckými plavidly a zároveň i sloužit jako rybí přechod," uvedl za státní podnik Povodí Vltavy České Budějovice Martin Poláček.
Jez na Křemelce patří v republice mezi jeden z nejnebezpečnějších. Jeho charakteristika vypovídá jasně: „Stavitelný, kolmý jez, konstruovaný tak, že voda přitéká spodem i vrchem, kvůli lepšímu pohlcení kinetické energie. Tvoří se velmi silný vývar. Archimédův zákon nefunguje – voda nenese." Jak tedy úpravy vnímají vodáci? „Těšíme se. Jez na Křemelce byl nebezpečný a vodáci museli překonávat dva nepříjemné a nebezpečné jezy krátce za sebou. Jsme zvědavi, ale jak se nám bude líbit nová technologie, se pozná až po pár jízdách," uvedl provozovatel vodácké půjčovny Václav Slavík ze Strakonic.
Letní sezona 2014 na jezu bude stavbou zcela jistě ovlivněna. Z důvodu probíhajících stavebních prací bude opakovaně vypouštěna jezová zdrž (jez sklopen), pro vodáky bude v rámci stavby vymezen koridor pro bezpečné přenášení plavidel. Stavební práce mají trvat do 
31. října letošního roku.
Jez na Křemelce vznikl začátkem 70. let 20.století.

Plány jsou staré šest let

Návrh na úpravu jezu na Křemelce vznikl v době přípravy komplexního protipovodňového opatření ve Strakonicích přibližně před šesti lety. „Jde tedy o dlouhodobý záměr a ne o reakce na loňskou událost, kdy se na tomto jezu téměř utopili dva mladíci," uvedl Martin Poláček, specialista technické sekce Povodí Vltavy, s. p., České Budějovice.
Stavba byla připravována jako jeden z objektů již realizované akce Protipovodňová opatření Strakonice, která byla financována z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR. Z důvodu nutnosti dodržení dotačních podmínek byla stavba tohoto objektu z komplexu PPO Strakonice vyjmuta a nyní je realizována jako vlastní investice státního podniku Povodí Vltavy.
I když se mohlo zdát, že jde o raritu, opak je pravdou. A je vzdálen jen přibližně 25 kilometrů od Strakonic po proudu Otavy. Stejná propust je totiž od září ve výstavbě v Písku na Václavském jezu. Je u levého břehu, rybí přechod u pravého břehu vedle malé vodní elektrárny. Rozdělení je možné díky většímu množství vody.
Obě propusti měly být budovány současně. Začátek výstavby byl plánován na září 2013 a dokončení červen 2014. Ve Strakonicích se ale začalo stavět toto pondělí a předpokládané dokončení je říjen 2014. Pokud se povede termín dodržet, mohli by vodáci propust vyzkoušet o novoročním splutí Otavy 3. ledna 2015.
Stejná varianta, jako bude na Křemelce, funguje od minulého roku v Českém Krumlově.
Jez na Křemelce vznikl z důvodu nutné stabilizace hladiny Otavy v intravilánu města Strakonice. Jeho hlavním účelem je stabilizovat hladinu řeky Otavy ve městě zejména v období nižších průtoků z důvodů estetických a hygienických. Odtud označení stabilizační jez.

Propust je navržena jako železobetonový žlab šířky 2,5 metru a délky 25,3 metru, překonávaný spád je metr. Propust bude vystrojena plastovými kartáči (kartáčový rybí přechod), dno mezi kartáči bude vyštěrkováno. Součástí stavby je i nutná úprava kanalizační shybky před vjezdem do propusti a související dlažby na levém břehu, včetně schodišť a lávky pro obsluhu jezu.
Na snímku je model, na kterém byla v laboratoři Fakulty stavební ČVUT funkce propusti ověřována.