Ve současné podobě jez pochází z 60. až 70. let 20. století. Jeho stavbu pamatuje bývalý ředitel STARZu Strakonice Pavel Dušek. „To mi bylo takových 16 let. Tehdy kousek od parovodu přes Otavu vedla lávka. Z té jsme se na stavbu jezu koukali. Chodilo tam hodně lidí,“ vzpomíná.

Práce proběhnou ve dvou etapách pod ochranou pracovních jímek. V první etapě byly zahájeny práce na jezovém poli a konstrukcích při pravém břehu, následně se stavba přesune na levé jezové pole.

Sportovní propusti dokončené před několika málo lety se stavba nedotkne. Pokud to bude možné, bude provoz ve sportovní propusti za normálních vodních stavů umožněn. Je však nutné dbát zvýšené opatrnosti při podplouvání staveništního mostu pod jezem. Vodáci by raději měli po dobu stavby přenášet plavidla přes jez vlevo.

Prodloužením vývaru jezu dojde k optimalizaci proudění ve vývaru, čímž se zvýší bezpečnost jezu pro vodáky.

K čemu dojde:
– Odstranění stávajících nevyhovujících pohyblivých jezových klapek
– Sanace a oprava betonových konstrukcí
– Prodloužení dělících pilířů
– Prodloužení dna vývaru pod jezem (tím dojde ke snížení nebezpečnosti jezu při splouvání)
– Úpravy strojoven
– Související inženýrské sítě

Přívalové deště přinesly ze čtvrtka 6. na pátek 7. června 2019 do Bílska velkou vodu a bahno.
Dvorkem tekla řeka. Brala vše, co jí stálo v cestě