Jednota Karla Havlíčka Borovského ve Strakonicích slaví 135 let od svého vzniku. Její členové si to připomněli v sobotu 9. října na slavnostním setkání v restauraci Na Protivínské.

"V současné době máme 36 členů, z toho dvě ženy.Noví zájemci ale nejsou,"říká jednatel Vojtěch Jirsa.

Jednota Karla Havlíčka Borovského vznikla ve Strakonicích 18. května 1875. Původní název byl Spolekvojenských vysloužilců. Jeho prvním předsedou byl hrabě Meraviglio Grivelli.

Oficiální činnost spolku byla zahájena v roce 1881 posvěcením praporu.

Po skončení první světové války v roce1918 byl zrušen starý stejnokroj, rok poté kancelář prezidenta zamítla žádost, aby spolek nesl jméno T.G. Masaryka. O dva roky později už se ve stanovách spolku objevuje jméno národního buditele Karla Havlíčka Borovského.

V roce 1925 oslavil spolek padesátileté výročí a za tu dobu se díky svým skutkům a prací stal velmi oblíbeným.

Současnou náplní práce Havlíčkovců jsou účasti na oslavách výročí a státních svátků, přátelská setkávání a udržování tradic jednotnosti a národní hrdosti.