Od dubna je Jedárna, zahradní domek za západní bránou hradu, vyčištěná od nebezpečných chemikálií. Dosud je ale opuštěná a radnice na peníze z dotací stále čeká.

Podle starosty Pavla Vondryse není jasné, kdy po podpisu smlouvy o dotaci peníze skutečně dorazí. „Může to být za měsíc i déle. Měli bychom mít přitom zaplacené všechny faktury a není tomu tak," dodal. Přiznaná dotace ze Státního fondu životního prostředí je 19,2 milionu korun, celkové náklady téměř 22 milionů korun.

Z Jedárny je ještě třeba dostat vlhkost. Poroto je opuštěná. Došlo například k otevření větracích průduchů. „Shora navíc není žádná izolace," doplnil starosta. Po sezoně, dojde k sejmutí květin, které tam jsou, a položení nepropustného materiálu. Pak by se tam zeleň měla vrátit.

Lidé se nyní vracejí k diskuzím o budoucnosti Jedárny. Obyvatel Strakonic Karel Vejmělek má jasno. „Pivní lázně, o nichž už se mluvilo, by se ke Strakonicím hodily," řekl. Z nedávné internetové diskuze Strakonického deníku zase vzešlo, že by tam čtenáři rádi viděli stylovou hospůdku. O tom všem bude možné uvažovat, až bude objekt dostatečně vysušený.

Z Jedárny, kde kdysi byl i sklad agrochemikálií, bylo odtěženo téměř 500 tun zeminy s jedovatými látkami a bezmála 40 tun dalšího odpadu. Kontaminovanu zeminu nahradil čistý materiál.