„Žádáme proto, aby občané na přechodnou dobu neukládali tento odpad do popelnic k tomu určených, ale sváželi ho individuálně do sběrného dvora, kde bude likvidován. Z uvedeného důvodu nevyndávejte hnědé popelnice v den svozu před rodinné domy,“ říká mluvčí radnice Markéta Bučoková.

Dále je zastaven svoz textilu a předpokládá se, že bude zastaven svoz elektra v rámci města. Město žádá občany, aby žádný odpad neukládali v igelitových pytlích, a to ani zavázaný, vedle kontejnerů a popelnic. Pracovníci technických služeb je z obavy infekce nesvážejí.