Vybudování nové čistírny odpadních vod Na Lapači (ČOV) v nynějším areálu včetně všech souvisejících provozních souborů.

K takové variantě se se přiklání blatenská radnice, která plánuje modernizaci ČOV. Letos je to 20 let, kdy bylo zařízení uvedeno do zkušebního provozu. Přísným normám na kvalitu vyčištěné vody ale přestává stačit.

Její správce František Chmela (ČEVAK, a.s.) ji pamatuje od samotného začátku. „Povodně 2002 ji velmi poničily. O tři roky později prošla rekonstrukcí a řekl bych, že se její úroveň tehdy hodně zvýšila," vzpomíná František Chmela.

Nyní je hlavním cílem předložení studie, zabývající se provozem současné ČOV a zpracováním variantních návrhů její obnovy a intenzifikace a s tím spojenými náklady na jejich realizaci. „V návrhové bilanci výhledového zatížení ČOV budeme uvažovat s připojením sedmi tisíc fyzických obyvatel, kteří včetně průmyslu a občanské vybavenosti vyprodukují látkové zatížení odpovídající stejnému počtu ekvivalentních obyvatel," zmínil místostarosta Pavel Ounický.

Pro rok 2014 schválili zastupitelé pořízení nové projektové dokumentace na ČOV pro územní řízení. Tui chtějí mít připravenou v případě vyhlášení grantů na modernizace a výstavby ČOV. „Současná situace neumožňuje financovat kompletní výstavbu čistírny z prostředků města," dodal Pavel Ounický.

Výstavba ČOV začala v roce 1991 a do zkušebního provozu byla předána na konci roku 1993. Byla navržena jako mechanicko biologická s kapacitou cca 13 600 ekvivalentních obyvatel s výhledovou kapacitou 19 300 ekvivalentních obyvatel.

Ekvivalentní obyvatelé – údaj pro kapacitu ČOV, který započítává i další možné uživatele kromě obyvatele města nebo obce.