Novinářům to řekla tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková. „Odvést cyklostezku mimo prostor vymezený trasou pro pěší a restaurací Zavadilka vyvolala potřeba zvýšené bezpečnosti chodců, návštěvníků restaurace a jejího venkovního posezení. Hlavně ale také dětí, kterých se v dotčeném místě a především v jarních a letních měsících pohybuje opravdu hodně,“ řekla. Nová trasa cyklostezky bude vedena v zatravněné ploše mezi alejí stromů podél původní trasy a břehovou linií stromů vymezující jasný komunikační koridor.

Lokalita Podskalí je odpočinkovou zónou pro Strakonice, kterou prochází stezka pro pěší a zároveň společně v trase, ovšem v samostatném jízdním pruhu, hojně využívaná cyklostezka.

Podle mluvčí nejsou vždy návštěvníci Podskalí natolik obezřetní, aby dávali pozor na projíždějící cyklisty.

Lidé, kteří na Podskalí chodí, opatření vítají. „Především v létě sedí u stolků pod stromy na Zavadilce hodně lidí, kteří si chodí pro občerstvení přes cyklostezku. Bývá tady také hodně rodin s dětmi,“ myslí si někteří z nich.

SDH Hoštice oslavil 130 let.
VIDEO: Hasiči v obci ze slavné trilogie Slunce, seno slavili kulaté výročí

Za součást stavebních úprav je nutné považovat i napojení nové trasy na původní a stavební oddělení nového jízdního pruhu od původně vedené cyklostezky.

Dojde k úpravě svislého dopravního značení a doplnění o vodorovné značení, které bude důrazně upozorňovat na funkční oddělení cyklostezky od stezky pro pěší.

Původní část cyklostezky okolo restaurace Zavadilka s asfaltovým povrchem zůstane zachován pro pěší. Přejezd cyklistů ze současné cyklostezky na nový úsek bude vyřešen právě dopravním značením a varovným pásem z reliéfní červené betonové dlažby na obou stranách napojení. Předpokládá se, že cyklisté budou dbát dopravního značení, čímž budou ohleduplní k pěším. „Ostatně to je také hlavní záměr přeložky části cyklostezky v místě, kde docházelo ke kolizním situacím,“ dodala Markéta Bučoková.

Z bylinkového hrnečku 21. května 2022.
VIDEO: Mlýn v Hoslovicích nabídl návštěvníkům bylinky

Předpokládané celkové náklady na realizaci stavby jsou 7 81 6 708 Kč s DPH.