Akci zorganizoval MěÚ Bavorov, trasu připravil a vyznačil Aleš Dvořák. Účastníci pochodu vyráželi průběžně mezi 8. a 10. hodinou ze startu od místního koupaliště, přešli řeku Blanici a zamířili do Vodňanských Svobodných Hor, kde se rozdělovaly cesty na krátkou – 9 km (přes Zábrdí a Bavorovské Svobodné Hory zpět do Bavorova) a dlouhou – 18,5 km (do Svinětic, Útěšova, Štětína, Tourova a Bavorova).

Z 55 startujících si delší pouť vybrali tři odvážlivci, ostatní dali přednost kratší vycházce. Pěší výlet podnikli dokonce tři nejmenší turisté v kočárcích, z nichž nejmladšímu byly teprve tři týdny. Devítikilometrovou trasu si proběhlo i šest čtyřnohých kamarádů, kteří své páníčky způsobně doprovázeli.

Cestou procházeli účastníci čtyřmi či šesti kontrolami, na nichž si do průvodního listu zapisovali jednotlivé části tajenky: „Není důležitá délka cesty, ale správný směr". Na povzbuzení dostal každý sušenku a balenou vodu.

Na trase si zúčastnění užívali svěží přírody, obdivovali rozkvetlé a voňavé stromy, na nichž naši pěvci předváděli nové jarní árie. Nikdo nesešel z vyznačeného směru a v cíli všichni za odměnu získali pamětní list a lízátko. Na příští výšlap se obyvatelé Bavorova i ostatní příchozí mohou těšit zase na konci září.

Renata Fencová