Po dalších dvou dnech nekonečného natřásání na drkotavém kupeckém voze jsme konečně dorazili do staroslavného Krakova, města polských králů, kde se na hradě Wawelu nyní usadil kníže Vladislav Lokýtek. Zatímco norimberští kupci hned zamířili na rozlehlé tržiště, mé kroky, jak se na duchovního sluší, vedly do kostela Svaté Marie. Rozloučil jsem se s obchodníky se slibem, že se sejdeme v hostinci U červeného orla, a po chvíli už se skloněnou hlavou, jak se na pokorného kajícníka sluší, kráčel pod vysokou chrámovou klenbou.
Barevné skleněné tabulky v úzkých oknech kreslily na kamennou dlažbu a dřevěné lavice mihotavé světlené obrazce. Vůkol mne bylo naprosté ticho. Napadlo mne, že snad právě v tomto chrámu dal kdysi polský král Boleslav Krutý zavraždit a poté rozčtvrtit krakovského biskupa svatého Stanislava. Až jsem se celý otřásl, když jsem si uvědomil, k jak hroznému zločinu zřejmě došlo na zdejší posvěcené půdě z hříšné vladařské svévole a krutosti. Možná je v tomto kostele také uloženo divotvorné kopí svatého Mořice, které daroval císař Ota Třetí prvnímu polskému králi Boleslavovi Chrabrému.Ve starých legendách jsem se dočetl, že právě tento král, slavný válečník, vykoupil zlatem od pohanských Prusů ostatky svatého mučedníka Vojtěcha, českého patrona, jenž je nám příkladem vroucí zbožnosti.
Došel jsem až před oltář ozářený planoucími voskovicemi, poklekl a jal se modlit: „Přicházím k svatému oltáři tvému Božský spasiteli můj! Svěřujíc se úplně v milosrdenství tvé, odvažuji se prositi za sebe… Ty dáváš hojně všem, kteří tě o něco žádají. Nuže, můj štědrý Ježíši s matkou svou velebnou Pannou Marií, pevně věřím, že ani mne neoslyšíš, mou lačnost nasytíš, mou žízeň ukojíš, mou nouzi obdaříš…"
Doufal jsem, že mi Bůh dá sílu dokončit mé poslání, že se mi dostane vnuknutí, jak si mám dále počínat a snad také dá rozhřešení za vraždu hostinského, který se mě pokoušel zabít.