Šternberk mě vzal za ruku, prsten si prohlédl a hned dodal: „Raději ho ani Její eminenci neukazujte. Bez průvodního listu se vystavujete nebezpečí, že vás obviní z krádeže korunního klenotu. Víte, milý příteli, ten ďábelský otec Bernard, který vás chtěl dát mučit, má u biskupa příliš velké slovo, i když to tak navenek nevypadá. Dejte na mne. Ale znám někoho jiného, kdo by vám mohl pomoci. Zde vám představuji věhlasného hvězdopravce doktora Alvara de Oviedo z dalekého království Kastilie."
S těmito slovy se otočil k onomu trochu tajemnému cizinci s pichlavýma černýma očima. Alvaro de Oviedo se úlisně usmál, směrem ke mně maličko uklonil a spustil dokonalou latinou: „Působil jsem ve službách českého krále Václava Druhého i římského krále hraběte Adolfa Nassavského, jenž tak nešťastně zahynul v bitvě u Göllheimu. Však jsem ho také varoval, aby se onen kritický den raději boji vyhnul. Bohužel nedbal mého varování. Zato Václavu Druhému jsem podle postavení planet a hvězd vybral šťastný den pro jeho opožděnou korunovaci. Přihlédl jsem přitom zejména ke královskému znamení Lva a záměrně vybral neděli, tedy den ovládaný Sluncem. A Slunce je, jak známo, symbolem vitality, vůdce a soudce na základě vlastní úplnosti. Dává vůli k moci, lesk, sílu myšlení, jakož i zdraví, jasnost, jistotu, sebedůvěru, přímost spolu se schopností prosadit se… "
„Dá se však, doktore, najít vrah krále podle postavení planet a hvězd?" vypadl jsem hispánskému astrologovi trochu neslušně do řeči. „Víte, důstojný otče, dá i nedá. Věc je trochu složitější. Mohu vám vyložit horoskop okamžiku vraždy krále a podle horoskopů eventuálních podezřelých naznačit, kdo z nich by podle všemocných znamení nebes připadal v úvahu."
„Jen dávejte dobře pozor, pane Voku," ozval se náš hostitel a pokynem ruky přivolal páže, aby nám do sklenic dolilo víno. „Je to mok dovezený až z Uher," upozornil a pozvedl svůj pohár. „Tak na hvězdy, aby nám ukázaly na skutečného vraha. Jen doufám, že přitom neukáží na mne," zasmál se Šternberk. „Stejně mám pochybnosti, jak to s tím hvězdopravectvím vlastně je," ozval se další z urozených pánů u našeho stolu, který mi byl představen jako Jimram z Pernštejna.
Alvaro de Oviedo si nechal ode mne jeho slova přeložit do latiny a pak se jal vysvětlovat: „Umění astrologické je starého data. Mistři v tomto oboru byli už Chaldejci, Hebrejci a Egypťané. Jeden z nejučenějších alexandrijských mudrců, který je pokládán za zakladatele astrologie ale i alchymie, Hermes Trismegistos, je autorem díla zvaného Smaragdová deska, v němž se praví: To, co je dole, je jako to, co je nahoře. A co je nahoře, je jako to, co je dole pro završení zázraků jedné věci. Planety a hvězdy, jejich dráhy a konjunkce tedy odrážejí pozemské skutečnosti a naopak o pozemských událostech si můžeme číst na nebeské klenbě."
„Však také Václav Druhý byl velkým ctitelem vašeho umění, doktore de Oviedo," nechal se slyšet pan Albert. „Ctění pánové, musím ve vší skromnosti dodat, že mými velkými učiteli byli arabští učenci z Córdoby, dobře znalí všech tajů skrytých nauk Orientu," vysvětloval snědý Katalánec. „Jen tomu, že jsem jim pečlivě naslouchal, vděčím za své znalosti."
Stále jsem se však nedočkal odpovědi na otázku, jak je možné najít vraha pomocí hvězd a honem jsem to de Oviedovi připomenul.
„Správně, důstojný otče, vraťme se k tomu, co nás nyní výsostně zajímá a já vám budu moci na této ukázce předvést astrologické umění," rozvážným tichým hlasem začal hvězdopravec svůj výklad. „Nuže vězte, že jsem si vypočítal a vyhotovil horoskop oné smutné události, k níž došlo nedaleko odtud v den svatého Dominika, tedy 4. srpna krátce po poledni. Ascendent této události je na osmém stupni Štíra, medium coeli je ve znamení Lva, …