Jihočeský kraj ve své mapové aplikaci nově nabízí tzv. povinné císařské otisky stabilního katastru.

„V nové mapové aplikaci uvidíte, jak vypadal náš kraj před budováním Vltavské kaskády, přehrad či před vysídlením pohraničních oblastí. Jedná se o kopii originální katastrální mapy v měřítku 1 : 2 880, která zachycuje jedinečný stav území z období před téměř 200 lety,“ vysvětluje mluvčí kraje David Hocke s tím, že název „císařské otisky“ je odvozen od ukládání kolorovaných mapových listů do císařského archivu ve Vídni. Všechny názvy sídel jsou v němčině, proto je mapa doplněna i českými popisky.

Mapování probíhalo po jednotlivých katastrálních územích geodetickými metodami postupně v jednotlivých korunních zemích monarchie. Teď se podařilo získat skeny mapových listů od Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Odbor informatiky Krajského úřadu Jihočeského kraje pak zajistil jejich ořez a sestavení do bezešvé mozaiky, která je prostorově určena. „V rámci Jihočeského kraje nejsou zatím k dispozici mapové listy z území Vitorazska, které bylo do roku 1920 součástí Dolního Rakouska. Pochopitelně jsou i další mapové listy, které se nedochovaly. Tato prázdná místa budou postupně doplňována originálními aktualizovanými katastrálními mapami stabilního katastru,“ dodává mluvčí.

Díky komplexnímu přehledu je možné využít císařské otisky například pro efektivnější ochranu životního prostředí, sledování stavebního vývoje nebo památkovou péči. Na jihočeském Geoportálu (zde) najdete i další zajímavé mapy.