Přáním investora (New Co Immo CZ GmbH, odštěpný závod, Obchodní zóna 266, Otvice, 431 11 Jirkov – bývalá Sallerova výstavba), je dokončit stavbu a začít provozovat již letos na jaře v průběhu měsíce dubna. Bude záležet na postupu prací, počasí v zimě, zajištění subdodávek apod. A sortiment? Údajně v přízemí má zájem zůstat firma Breno (koberce), v patře oděvy, boty a další dle poptávky (budou pronajímány jednotlivé sekce – obchodní jednotky dle požadavků zájemců).