Současný trend vývoje vyplácených důchodů již nyní ukazuje, že v dalších letech bude výše penzí ze strany státu velmi nízká. Je možné, že dnešní generace třicátníků bude mít důchod na úrovni šesti až sedmi tisíc korun. Vyžít s takovýmto příjmem nebude vůbec jednoduché, a lidé si už nyní musejí co nejdříve začít na svůj důchod spořit, aby v budoucnu dorovnali svou životní úroveň. Český penzijní systém prošel od 1. 1. 2013 důležitou reformou a rozdělil se na tři pilíře.

První pilíř tvoří částka, kterou všichni zaměstnanci i osoby samostatně výdělečné činné a podnikatelé odvádějí v rámci sociálního pojištění. Třetí pilíř penzijního systému tvoří bývalé penzijní připojištění (nyní Doplňkové penzijní spoření). Jednalo se o jednu z nejvýhodnějších forem dlouhodobého spoření s podporou státu, na které pojištěncům přispíval nejen stát, ale také někteří zaměstnavatelé. Po novém roce vstoupil na náš trh II. pilíř penzijní reformy. Pro koho je výhodné do něj vstoupit a jakým způsobem, zda budou naše úspory zajištěny a v bezpečí, na to jsme se zeptali regionálního ředitele pobočkové sítě České pojišťovny Petra Svobody.

Jak bude fungovat II. pilíř a pro koho je nejvýhodnější?

II. pilíř je dobrovolné důchodové spoření, do kterého odvádíme 3 % ze sociálního pojištění klienta, tedy od státu, a 2 % ze své hrubé mzdy. Dohromady tak klient spoří 5 % na svém osobním důchodovém účtu, který spravuje klientem vybraná penzijní společnost. Výhodnost II. pilíře je individuální záležitostí, ale obecně platí, že čím dříve do II. pilíře vstoupíte, tím více si naspoříte. Doporučuji všem, aby kontaktovali poradce České pojišťovny, kteří každému zájemci detailně vysvětlí penzijní reformu a spočítají výhodnost II. pilíře. Osoby starší 35 let věku mohou do II. pilíře vstoupit pouze do 30. června 2013. Toto omezení platí pro zaměstnance i OSVČ.

Dají se naspořené prostředky ve II. pilíři dědit? Garantuje vklady stát?

Finanční prostředky, které si klient spoří v rámci II. a III. pilíře, jsou předmětem dědického řízení. Penzijní společnosti podléhají důkladné kontrole ze strany České národní banky a depozitáře (banka, která má v úschově majetek klientů). Tato pravidla jsou závazná pro všechny společnosti, které fungují, nebo budou fungovat ve II. a III. pilíři.

Jak bude možné vybrat naspořené peníze ve II. pilíři po odchodu do důchodu?

Po dosažení důchodového věku se na žádost klienta převedou naspořené peníze do klientem zvolené pojišťovny. Pojišťovna následně klientovi vyplácí pravidelný důchod k jeho státní penzi. Ve II. pilíři má klient možnost volby výplaty doživotního starobního důchodu nebo starobního důchodu vypláceného po dobu 20 let.

Jaké jsou zásadní důvody proč si II. pilíř založit?

Vyvedení 3 % z prvního pilíře na vlastní účet je jedním z nejdůležitějších výhod, které II. pilíř nabízí. Například při mzdě 20 000 Kč si spoříte 400 korun měsíčně a stát vám navíc dá 600 Kč. Díky tomu se dá před odchodem do penze naspořit slušná suma. Děditelnost uložených peněz se hodí v případě úmrtí klienta – jeho blízcí zůstanou alespoň částečně zajištěni. Pro ty, kteří se chtějí zabezpečit na stáří, ale chybí jim jistota, připravila Česká pojišťovna GARANCI vkladu ve II. pilíři do konce roku 2015.

Můžete nám přiblížit, jak tato GARANCE funguje?

Pokud klient požádá o GARANCI při sjednání smlouvy o důchodovém spoření do 30. 6. 2013 a jeho účet se náhodou ocitne 31. 12. 2015 ve ztrátě, Česká pojišťovna mu dorovná tuto ztrátu v hotovosti. V době, kdy běží doba GARANCE vkladů, Penzijní společnost ČP investuje klientův majetek bezpečně s nízkou mírou rizika. Po skončení GARANCE pokračuje klient ve spoření podle svého původně zvoleného programu. (PR)