Více sběratel Jan Malířský ze Strakonic. "Od roku 1417 patřil k Miloňovicím, roku 1468 byl vypálen vojáky z Vodňan. V 16. století je povýšen na městečko a roku 1593 jej Petr Vok prodal Adamovi ze Šternberka, který je připojil k svému panství v Sedlici. Obci vévodí kostel Nanebevzetí P. Marie ze 13. století s barokní farou z roku asi 1780, kaplička s nápisem ANNO DOMINI 1693, kaplička sv. Vojtěcha, kaplička Panny Marie, pomník Mistra Jana Husa, usedlost čp. 35 se štíty ve stylu selského baroka a kamenná boží muka při cestě od Zorkovic k Nebřehovicím. Dnes obec reprezentuje motokrosový areál."