Akciová společnost vznikla privatizací státního podniku Jihočeské energetické závody a zahájila svoji činnost 1.1.1994. V devadesátých létech minulého století bylo prakticky celé technologické zařízení zmodernizováno, byly instalovány technologie na snižování dopadů na životní prostředí, byly zavedeny moderní řídící systémy a nahrazena část parovodních rozvodů teplovodními.

Zdroj: www.tst.cz