Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik různých spolků, sportovních klubů, zájmových sdružení a dalších. V dalším díle, který vyjde v pátek 16. března, se ohlédneme za historií školství v Blatné!

První zmínka o školství v Blatné je z roku 1412, kdy majitel panství Jan z Rožmitálu nařídil blatenskému faráři, aby vydržoval rektora farní školy. Další informace o ní nejsou známy, neb při požáru r. 1603 shořely všechny kroniky a zápisy. Hraběnka Sereniyová koupila v roce 1761 tzv. Kocábovský dům (dnešní budova ZUŠ) a dala jej upravit na školu. Roku 1834 zachvátil Blatnou opět velký požár a školu zničil. Ke stavbě nové pak došlo až po roce 1848 za přispění barona Roberta Hildprandta. Současná budova škola byla 18. září 1904 slavnostně vysvěcena jako „nejkrásnější školní palác v Čechách“.

Rok 2018 - takzvaný osmičkový rok

Události v letech 1918, 1938, 1948 či 1968 patří neodmyslitelně k významným milníkům naší historie. Od vzniku republiky tomu bude v říjnu 2018 přesně 100 let!

Kdo by odolal prohlížet si stará alba a zažloutlé fotografie dokumentující dobu minulou. Jak lidé před sto lety vítali vznik Československa, jaký byl spolkový život, ale i důležité mezníky v uplynulých sto letech ve vašich městech a obcích. To vše budete nacházet každý pátek na stránkách vašeho tištěného regionálního Deníku.

 

Příští pátek (23. 3.2018) naleznete v tištěném Strakonickém deníku snímky z historie vojenských kasáren ve Strakonicích.