Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik různých spolků, sportovních klubů, zájmových sdružení a dalších. V dalším díle, který vyjde v pátek 4. května, se ohlédneme za historií JZD Skaličany!

Obec Skaličany je vesnička nedaleko Blatné čítající zhruba 120 obyvatel a pět desítek domů. Vesnický život zde plynul vždy v souběhu s tradiční zemědělskou činností, která tvořila obživu většiny obyvatel obce. Nejpočetnější skupinu obyvatelstva zde v minulosti tvořili drobní rolníci, domkáři a chalupníci hospodařící na nevelké výměře vlastní či pronajaté půdy.

Rok 2018 - takzvaný osmičkový rok
Události v letech 1918, 1938, 1948 či 1968 patří neodmyslitelně k významným milníkům naší historie. Od vzniku republiky tomu bude v říjnu 2018 přesně 100 let!

Kdo by odolal prohlížet si stará alba a zažloutlé fotografie dokumentující dobu minulou. Jak lidé před sto lety vítali vznik Československa, jaký byl spolkový život, ale i důležité mezníky v uplynulých sto letech ve vašich městech a obcích. To vše budete nacházet každý pátek na stránkách vašeho tištěného regionálního Deníku.

 

Příští pátek (11. 5.2018) naleznete v tištěném Strakonickém deníku další ohlédnutí za divadelními začátky ochotníků v Čejeticích.