Více najdete v tištěném pátečním vydání Strakonického deníku. 

Příště starostové Strakonic.