Reálné gymnasium bylo ve Strakonicích založeno městem roku 1920 a sídlilo původně ve dvou místnostech barokní přístavby Strakonického hradu. Prvním ředitelem byl František Kukrál, kromě něj zde působila už jen jedna stálá pedagogická síla, tři výpomocní učitelé z měšťanské školy a učitel náboženství. Roku 1921 přesídlila škola do budovy bývalé radnice na Velkém náměstí. O dva roky později byla škola zestátněna. V letech 1940 - 1945 byla budova na Velkém náměstí zabrána německou armádou a škola přesídlila do budovy dnešní ZŠ F. L. Čelakovského. Od roku 1957 do roku 1983, kdy se přesunulo do nového komplexu v ulici Máchova, sídlilo gymnázium v budově dnešní ZŠ Dukelská.
V prvním díle našeho seriálu se podíváme do období druhé světové války.

V pátek 23. listopadu se vrátíme do historie Dětské polikliniky ve Strakonicích.