První řemeslný cech ve Strakonicích vznikl v roce 1482 a sdružoval tzv. soukeníky, postřihače a kráječe. Během dvou let měl již 100 tovaryšů a historie textilního průmyslu ve městě tím započala.

Příště strakonický pivovar.