Budovy bývalého panského pivovaru:

- Objekt je umístěn v severním křídle hradu, naproti kostelu sv. Prokopa, mezi základní uměleckou školou, budovou děkanství a muzea. Tvoří nedílnou součást strakonického hradu.

- Budovy v této části hradu prošly mnoha proměnami, protože sloužily potřebám velkostatku. Za povšimnutí stojí proměna bývalého pivovaru. K této části je velmi málo dochovaných zpráv a dat.

- Nová vnitropolitická a hospodářská situace v 16. století přinesla do hradu stále se rozvíjející pivovarský provoz zabírající postupně celé hradní křídlo. První zmínka o strakonickém pivovaru je v závěti velkopřevora maltézského řádu Václava Zajíce z Házmburka z roku 1578. První inventární soupis z roku 1591 byl sepsán za velkopřevora Matouše Děpolda Popela z Lobkovic. Na počátku třicetileté války byl strakonický pivovar vydrancován nejprve stavovskými vojsky Arnošta z Mansfeldu a později císařskými vojsky pod vedením hraběte z Buquoye. V letech 1717 až 18, kdy probíhá přístavba barokní části, je v hospodářském inventáři zmínka o obytném traktu v patře nad pivovarem. Informace o bytě pro sládka jsou uvedeny i v soupisech z dalších let. Tato část hradu byla v držení řádu maltézských rytířů do roku 1925, poté přešla do rukou soukromého vlastníka. V roce 1932 zachvátil část budovy velký požár. Během II. světové války byla část objektu na nátlak místní organizace NSDAP přebudována na kanceláře a ubytovnu. Mnozí Strakoničtí si zde jistě ještě pamatují byty a prostory lidové školy umění.

- Budovu tvoří čtyři podlaží. Hned v přízemí je umístěn sál veřejnosti už dobře známý pod názvem U Kata, který je navržen pro univerzální využití. Přístup do těchto prostor je umožněn jak z I. hradního nádvoří (hlavním vchodem do budovy severního křídla), tak bezbariérově ze III. nádvoří.

- Ve druhém podlaží je galerijní sál, který dostal jméno Maltézský. Je navržen zejména pro výstavy, ale je vhodný i k pořádání přednášek, seminářů. Výhodou je pak přímý vstup na terasu, která je umístěna nad garážemi na III.

čerpáno z www.strakonice.eu