Pětikolský mlýn naproti hradu byl nazýván dle svého vybavení a jeho objekt si ještě mnozí pamatují, než jej komunisté zahrnuli do totální asanace historického jádra Strakonic. Náhon a jez vytvářely nejen technické zázemí mlýna, ale také umožňovaly plavbu prámů. Mlýn Pětikolský se původně jmenoval Petrův a jeho dřevěná podoba je známa od roku 1318. Patřil maltézskému řádu a byl pronajímán. Jeho zděná budova pak vznikla v 18. století.

Ondřej Fibich