Nejsou známá jména všech, kteří se na fotografiích objevují, ale možná na nich někdo pozná své rodiče či dědečka s babičkou.

1. Úpravna plstí: pánové, Vošmik, Hlávka, Dvořák.

2. Úpravna látek: pánové a paní, Raška, Kolesová, Vítovec, Veselý.

3. Přádelna: pánové, Švalb, Žák, Desinta.

Jan Malířský, Strakonice